Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 27/02/2020

G8 32
G7 035
G6 6286 3601 4776
G5 6898
G4 57021 35703 58259
56718 76478 85727 00694
G3 69490 72139
G2 39593
G1 51988
ĐB 661449
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3
1 8
2 1 7
3 5 9
4 9
5 9
6
7 6 8
8 6 8
9 0 3 4 8

Xổ số Bình Thuận 20/02/2020

G8 09
G7 088
G6 6073 3608 4680
G5 3334
G4 58279 18617 30673
89292 21033 01051 05019
G3 78693 26800
G2 16928
G1 27158
ĐB 515653
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 8
1 7 9
2 8
3 3 4
4
5 1 3 8
6
7 3 3 9
8 0 8
9 2 3

Xổ số Bình Thuận 13/02/2020

G8 70
G7 110
G6 3700 6765 6525
G5 3373
G4 51198 06598 87651
81543 36722 86887 54341
G3 55617 70991
G2 06152
G1 42033
ĐB 611281
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 0 7
2 2 5
3 3
4 1 3
5 1 2
6 5
7 3
8 1 7
9 1 8 8

Xổ số Bình Thuận 06/02/2020

G8 24
G7 211
G6 1701 9713 1075
G5 1062
G4 68049 78787 87095
00840 97207 83697 77010
G3 69965 05672
G2 16161
G1 22449
ĐB 212382
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 7
1 0 1 3
2
3
4 0 9 9
5
6 1 2 5
7 2 5
8 2 7
9 5 7