Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 19/09/2019

G8 64
G7 410
G6 3073 6758 4789
G5 5643
G4 64362 30073 28131
52321 60398 67760 22705
G3 06316 75090
G2 80804
G1 69372
ĐB 053578
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4 5
1 0 6
2 1
3 1
4 3
5 8
6 0 2
7 2 3 3 8
8 9
9 0 8

Xổ số Bình Thuận 12/09/2019

G8 09
G7 353
G6 5472 7908 2033
G5 5819
G4 60982 39597 45103
90893 54863 07598 85361
G3 31484 90779
G2 33784
G1 14714
ĐB 584382
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3 8
1 4 9
2
3 3
4
5 3
6 1 3
7 2 9
8 2 2 4 4
9 3 7 8

Xổ số Bình Thuận 05/09/2019

G8 27
G7 892
G6 7943 8251 9886
G5 8910
G4 83179 23755 84158
09090 04415 13740 61019
G3 23235 05204
G2 75295
G1 53443
ĐB 990493
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 0 5 9
2
3 5
4 0 3 3
5 1 5 8
6
7 9
8 6
9 0 2 3 5

Xổ số Bình Thuận 29/08/2019

G8 96
G7 971
G6 1207 3708 8622
G5 7258
G4 86919 21489 37864
87898 85022 36747 87413
G3 27990 03351
G2 24994
G1 22236
ĐB 344962
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7 8
1 3 9
2 2 2
3 6
4 7
5 1 8
6 2 4
7 1
8 9
9 0 4 8