Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 06/12/2018

G8 59
G7 283
G6 4703 6040 0399
G5 4724
G4 79794 10500 38790
13275 12495 05314 82788
G3 01205 35081
G2 09629
G1 65114
ĐB 991602
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 3 5
1 4 4
2 4 9
3
4 0
5
6
7 5
8 1 3 8
9 0 4 5 9

Xổ số Bình Thuận 29/11/2018

G8 96
G7 374
G6 7175 0181 5108
G5 6804
G4 74218 59178 14004
51000 45769 33683 78127
G3 29092 61159
G2 85915
G1 72502
ĐB 946166
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 4 4 8
1 5 8
2 7
3
4
5 9
6 6 9
7 4 5 8
8 1 3
9 2

Xổ số Bình Thuận 22/11/2018

G8 32
G7 549
G6 9693 4532 9250
G5 1853
G4 13637 38005 55102
40634 80689 64878 49921
G3 28098 63407
G2 37265
G1 86730
ĐB 830257
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5 7
1
2 1
3 0 2 4 7
4 9
5 0 3 7
6 5
7 8
8 9
9 3 8

Xổ số Bình Thuận 15/11/2018

G8 94
G7 366
G6 5324 0186 2832
G5 2595
G4 43569 52436 49727
96124 43935 11382 60590
G3 47153 28257
G2 17525
G1 37731
ĐB 647718
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8
2 4 4 5 7
3 1 2 5 6
4
5 3 7
6 6 9
7
8 2 6
9 0 5