Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Xổ số ThừaThiênHuế 22/05/2022

G8 95
G7 927
G6 1708 5318 8724
G5 1085
G4 57780 33373 30011
00343 52831 79879 91200
G3 77605 67717
G2 82008
G1 13712
ĐB 795045
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;8;
1 1;2;7;8;
2 4;7;
3 1;
4 3;5;
5
6
7 3;9;
8 5;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 16/05/2022

G8 99
G7 497
G6 4126 8063 5735
G5 2710
G4 30057 12693 24796
93550 68563 46531 73589
G3 58039 72198
G2 47396
G1 15548
ĐB 411316
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;
2 6;
3 1;5;9;
4 8;
5 7;
6 3;3;
7
8 9;
9 3;6;6;7;8;

Xổ số ThừaThiênHuế 15/05/2022

G8 99
G7 141
G6 8249 6002 4555
G5 4684
G4 35374 55762 65138
00121 06857 95873 90541
G3 44291 82333
G2 74543
G1 03414
ĐB 107868
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;
2 1;
3 3;8;
4 1;1;3;9;
5 5;7;
6 2;8;
7 3;4;
8 4;
9 1;

Xổ số ThừaThiênHuế 09/05/2022

G8 89
G7 623
G6 5611 3801 8714
G5 8572
G4 18680 30830 98242
88994 89978 77614 51532
G3 47032 88516
G2 29439
G1 06072
ĐB 072572
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;4;4;6;
2 3;
3 2;2;9;
4 2;
5
6
7 2; 2;2;8;
8
9 4;